Prezes - Maciej Popiel

Vice Prezes - Tadeusz Rusiniak

Sekretarz - Wanda Zadrożniak

Skarbnik - Irena Żurkowska

Członek zarządu- Elżbieta Olszewska

 

Komisja rewizyjna TKKF AWF Bielany

Przewodniczący - Krzysztof Szerszeniewicz

Sekretarz - Ewa Wójcik

Członek - Krzysztof Wyszyński